Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Informele zienswijze Managementplan MSC Garnalenvisserij

18-04-2011

Informele zienswijze over de voorgenomen afspraken tussen Nederlandse Producenten Organisaties van Garnalenvissers ten behoeve van het verkrijgen van het MSC-Label (Marine Stewardship Counsel). Dit label staat voor duurzame visserij. In de zienswijze staat aangegeven of afspraken tussen de producentenorganisaties toegestaan zijn volgens de Mededingingswet (Mw). Nagenoeg alle voorgenomen afspraken om te komen tot duurzame garnalenvisserij zijn toegestaan volgens de Mw. Slechts één vangstbeperkende afspraak is niet toegestaan. Hiervoor heeft de NMa een alternatief aan de garnalenvissers voorgesteld.