Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

DTe consulteert over Virtual Power Plants voor Nederlandse groothandelsmarkt elektriciteit

Het consultatiedocument bevat een analyse waarin de potentiële effecten van VPPs staan beschreven aan de hand van onder meer ervaringen met VPPs in Frankrijk, België en Nederland. Een belangrijk effect van VPPs is een toename van het aantal aanbieders van productiecapaciteit. Hierdoor wordt de handel in elektriciteit vergroot en de marktmacht van huidige producenten beperkt. Aan de hand van de resultaten van de consultatie beoordeelt DTe of door het verplicht stellen van VPPs de liquiditeit (de handel in elektriciteit) op de elektriciteitsmarkt verbeterd kan worden. DTe verwerkt de resultaten in een advies aan de Minister van Economische Zaken.

DTe heeft in maart 2004 een rapport over de ontwikkeling van de liquiditeit op de Nederlandse groothandelsmarkt elektriciteit in 2003 gepubliceerd. Het beschikbaar stellen van capaciteit via VPPs is één van de mogelijke maatregelen om de liquiditeit van de Nederlandse groothandelsmarkt te bevorderen. Naar aanleiding van deze maatregel heeft het Ministerie van Economische Zaken (EZ) DTe gevraagd een advies voor te bereiden over de ontwikkeling van VPP-veilingen in de Nederlandse groothandelsmarkt voor elektriciteit.

Consultatie regionale marktintegratie

Naast de consultatie over VVP's vraagt DTe, via een apart consultatiedocument, aan marktpartijen of zij hun mening willen geven over de wijze waarop Nederland, België en Frankrijk hun groothandelsmarkten het beste kunnen integreren. Integratie van deze elektriciteitsmarkten kan de liquiditeit, leveringszekerheid en prijsstabiliteit bevorderen waarvan uiteindelijk de consument profiteert.