Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Informele zienswijze met betrekking tot een aan te leggen elektriciteitskabel die geen net is

Op 30 december 2008 heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit het door u namens Neste Oil Netherlands B.V. en Utilities Center Maasvlakte ingediende verzoek om een informele zienswijze ontvangen. Namens Neste en UCML verzoekt u de Raad om te bevestigen, dat de door Neste aan te leggen elektriciteitskabel, waarmee zal worden aangesloten op de warmte- en energiecentrale van UCML, geen net is in de zin van de Elektriciteitswet 1998 en dat deze kabel onderdeel uitmaakt van de installatie van Neste.

 

Bijlagen

103155-3 Verzoek om een informele zienswijze namens Neste Oil Netherlands B.V. (PDF - 84.53 KB) 103155-4 Verzoek om een informele zienswijze namens Neste Oil Netherlands B.V. en Utilities Center Maasvlakte (PDF - 60.56 KB)