Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Zienswijzen op Ontwerp Methodebesluit TenneT 2008-2010

Marktpartijen hebben hun reactie gegeven op het ontwerp methodebesluit TenneT 2008-2010

De NMa heeft van 5 partijen een schriftelijke zienswijze ontvangen naar aanleiding van de publicatie van het ontwerpbesluit vierde reguleringsperiode TenneT. Hieronder vindt u de zienswijzen voor zover die geen informatie bevatten die als vertrouwelijk is aangemerkt.