Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Winstenonderzoek TenneT 2005-2009

De Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa doet regelmatig onderzoek naar de winsten van netbeheerders. De NMa doet dat om inzicht te krijgen in de hoogte en de verschillende oorzaken van de winsten.

TenneT is de netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet. Bij TenneT heeft niet alleen de eigen bedrijfsvoering invloed op de financiële resultaten. Ook het wettelijk kader en de regulering hebben daar invloed op. Regulering houdt in dat de NMa vaststelt hoeveel TenneT mag verdienen. In het winstenonderzoek staat beschreven hoe de winsten van TenneT zijn opgebouwd en hoe deze zich verhouden tot de inkomsten uit de regulering.

 

Bijlagen

Rapport winstenonderzoek TenneT 2005-2009 (PDF - 384.41 KB)