Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Terinzagelegging ontwerpbesluit vaststelling maximum metingtarieven elektriciteit 2011

De meterhuurtarieven die in het ontwerpbesluit worden voorgesteld, zullen gaan gelden voor elektriciteitsmeters van huishoudens en kleinzakelijke afnemers met een aansluiting met een doorlaatwaarde tot en met 3*80 A (kleinverbruikers), die worden beheerd door netbeheerders. De wettelijke grondslag van het ontwerpbesluit wordt gevormd door artikel 40a van de Elektriciteitswet 1998. Op 16 november 2010 zijn door de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie bij ministeriƫle regeling nadere regels gesteld ten aanzien van de vaststelling van de meterhuurtarieven (Stcrt. 18248 van 18 november 2010). De gereguleerde meterhuurtarieven zullen zijn gebaseerd op de meterhuurtarieven zoals deze golden voor elektriciteitsmeters in 2010, gecorrigeerd met inflatie.

Betrokken partijen krijgen twee weken de tijd om schriftelijk en/of mondeling te reageren op het ontwerpbesluit. Een schriftelijke reactie kan tot en met 6 december 2010 worden ingediend bij de Raad. Een schriftelijke reactie kunt u, onder vermelding van zaaknummer 103421 richten aan de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. Het ontwerpbesluit is via onderstaande link te raadplegen.

Naast de mogelijkheid om een schriftelijke reactie te geven, worden regionale netbeheerders en representatieve organisaties in de gelegenheid gesteld om hun reactie mondeling kenbaar te maken tijdens een bijeenkomst op 2 december 2010 van 10:00 tot 12:00 uur ten kantore van de NMa (locatie Muzentoren, Wijnhaven 24). Indien u van de gelegenheid gebruik wilt maken om op 2 december 2010 van 10:00 tot 12:00 uur uw reactie op het ontwerpbesluit mondeling kenbaar te maken, dan wordt u vriendelijk verzocht u aan te melden voor deze bijeenkomst. Aanmelden is mogelijk tot en met 29 november 2010.

 

Bijlagen

103421 Terinzagelegging ontwerpbesluit vaststelling maximum metingtarieven elektriciteit 2011 (PDF - 451.31 KB)