Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Klankbordgroep Regulering GTS vanaf 2006

De klankbordgroep Regulering GTS vanaf 2006 is ingesteld ten behoeve van de besluiten waarin de methode van regulering voor GTS wordt vastgelegd voor de transport(gerelateerde)taken, voor de taak balancering en voor de taak kwaliteitsconversie en de besluiten waarin de doelmatigheidskorting wordt vastgesteld. Op grond van artikel 82, tweede lid, van de Gaswet dient de Raad voor elke taak genoemd in de artikelen 10 en 10a de methode van regulering vast te stellen. Op grond van artikel 82, vierde lid, van de Gaswet dient de Raad een doelmatigheidskorting vast te stellen.

De voorbereidingen voor de totstandkoming van deze besluiten zijn inmiddels gestart. Op deze pagina vindt u relevante informatie over de klankbordgroep Regulering GTS vanaf 2006.