Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Transportschaarste: Beleidslijn inzake de schaarste aan transportcapaciteit

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: NMa) heeft geconstateerd dat er in toenemende mate problemen optreden die verband houden met de (mogelijk toekomstige) schaarste aan transportcapaciteit op het elektriciteitsnetwerk. Steeds vaker ondervinden (potentiƫle) aangeslotenen problemen, omdat netbeheerders stellen dat er onvoldoende transportcapaciteit beschikbaar is of in de toekomst zal zijn.

De beschikbaarheid van voldoende transportcapaciteit en het verlenen van toegang tot het elektriciteitsnetwerk zijn wettelijke taken van de netbeheerders en vormen in de ogen van de NMa essentiƫle onderdelen van een goed functionerende elektriciteitsmarkt. Gelet hierop alsmede in aanmerking nemend de signalen uit de markt en de recente ontwikkelingen op het gebied van de schaarsteproblematiek acht de NMa het wenselijk zijn visie ten aanzien van deze problematiek in het onderhavige Visiedocument uiteen te zetten.

Met dit Visiedocument beoogt de NMa zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen aan marktpartijen met betrekking tot zijn algemene visie ten aanzien van de schaarsteproblematiek. Dit moet partijen in de markt waar mogelijk de nodige zekerheid bieden. Opgemerkt zij, dat het niet de bedoeling is deze visie in het onderhavige document tot in detail uiteen te zetten. Het Visiedocument geeft slechts de hoofdlijnen van de visie van de NMa weer en zal voor de NMa richtinggevend zijn bij het beoordelen van concrete situaties.

 

Bijlagen

Visiedocument schaarste januari 2009 (PDF - 145.77 KB)