Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Vrijwillige afspraken

Belangrijk kenmerk van deze categorie regelgeving is dat het om afspraken gaat over na te leven regels, die op vrijwillige basis door energieleveranciers kunnen worden nageleefd maar waarvan de naleving niet afdwingbaar is. Vrijwillige afspraken zijn bijvoorbeeld gedragscodes, richtlijnen, aanbevelingen, kwaliteitsstandaarden of technische standaarden.

Gedragscode Consument en Energieleverancier 2009

Deze gedragscode geldt voor contacten tussen -of namens- de energieleverancier en een consument aangaande de werving, het aangaan, de voortzetting en de beƫindiging van leveringsovereenkomsten voor energie en daaraan gerelateerde contacten.

Deze gedragscode is door EnergieNed Vereniging van Energieproducenten, -handelaren en -retailbedrijven in Nederland (EnergieNed) en de Nederlandse Vereniging voor Marktwerking in Energie (VME) tot stand gekomen.

Alle energieleveranciers die een vergunning hebben om aan consumenten te leveren, kunnen deze gedragscode toepassen. Een energieleverancier die gebruik maakt van deze mogelijkheid, neemt op zich deze gedragscode, voorzien van een toelichting, op zijn website te publiceren en bij klantenwervingsactiviteiten te vermelden dat hij zich verbonden heeft tot naleving van de Gedragscode Consument en Energieleverancier. Zie hier voor een overzicht van energieleveranciers die deze gedragscode toepassen.

Richtlijn energierekening voor consumenten 2010

Deze richtlijn is van toepassing op alle energieleveranciers die een vergunning hebben om elektriciteit en/of gas te leveren aan consumenten. Met deze richtlijn kan de consument zijn energierekening beter begrijpen en beter controleren. De richtlijn gaat in op 1 januari 2011. Tot die datum hebben energieleveranciers de tijd om hun energierekeningen aan te passen. Deze richtlijn is niet dwingend.

 

Bijlagen

Gedragscode consument en energieleverancier (PDF - 86.83 KB) Richtlijn energierekening consumenten 2010 (PDF - 171.65 KB) 2010 Guidelines on consumer energy bills (PDF - 170.31 KB)