Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Evaluatie Tarievencode

Naar aanleiding hiervan hebben respondenten hun reacties op de in dat document genoemde knelpunten en de door DTe aangedragen oplossingen toegestuurd. Tevens hebben er op 14 november 2002 2 workshops plaatsgevonden, waar de, volgens de reacties van respondenten, meest belangrijke issues zijn besproken. Aan de hand van de resultaten heeft DTe haar definitieve standpunt bepaald aangaande de in het consultatiedocument gesignaleerde knelpunten. DTe verzoekt de gezamenlijke netbeheerders om deze standpunten mee te nemen in hun voorstel voor de aanpassing van de TarievenCode.

 

Bijlagen

Evaluatie Tarievencode (PDF - 708.15 KB) Informatie- en consultatiedocument TarievenCode (PDF - 708.15 KB) Reactie N.V. Continuon Netbeheerder (PDF - 94.56 KB)