Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op klacht EnTrade, Compass Energy en KPE over CDS Gasunie

EnTrade B.V., Compas Energy en heeft Kuwait Petroleum Europoort (hierna: KPE) hebben een klacht ingediend tegen de N.V. Nederlandse Gasunie (hierna: Gasunie). De klacht zijn gericht tegen onderdelen van het zogenoemde Commodity Diensten Systeem (hierna: CDS) van Gasunie, een tariefsysteem voor transport, additionele diensten en levering van gas aan afnemers met een jaarverbruik van meer dan 10 miljoen m3. Klagers stellen dat Gasunie met het CDS misbruik maakt van haar machtspositie en daarmee in strijd handelt met artikel 24 van de Mededingingswet (hierna: Mw).

Gelet op het feit dat het tariefsysteem van Gasunie inmiddels is gewijzigd en wordt beoordeeld door de directeur DTe, en de overtredingen zoals vastgesteld in het onderhavige besluit inmiddels zijn beëindigd, is een sanctie in de vorm van een last onder dwangsom niet aan de orde. De d-g NMa acht het voorts niet opportuun, in de jaren voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Gaswet en het sectorspecifiek toezicht door de DTe, op te treden door middel van het opleggen van een boete tegen gedragingen van Gasunie, waartegen de directeur DTe in het jaar 2001 feitelijk niet is opgetreden.

Gelet op het voorgaande is de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit van oordeel dat de aanvragen van EnTrade, Compass Energy en KPE om toepassing van artikel 56, eerste lid, Mw, moeten worden afgewezen.


 

 

Bijlagen

Besluit op klacht EnTrade, Compass Energy en KPE over CDS Gasunie (PDF - 724.2 KB)