Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Advies over voorzieningszekerheid

Over het waarborgen van de voorzieningszekerheid van de elektriciteitsvoorziening in een geliberaliseerde markt heeft de directeur DTe een advies uitgebracht aan de Minister van Economische Zaken. In een geliberaliseerde elektriciteitsmarkt nemen marktpartijen investeringsbeslissingen voor nieuwe elektriciteitsproductie-eenheden vooral op basis van de marktontwikkeling. Het blijkt echter dat de prijsvorming bij de handel in elektriciteit onvoldoende garanties biedt voor het waarborgen van de voorzieningszekerheid. De directeur van de DTe is daarom van mening dat Nederland op korte termijn extra maatregelen moet nemen om de voorzieningszekerheid op nationale schaal te bevorderen. Tevens is de directeur DTe van mening dat dit onderwerp bijzondere aandacht verdient in Europese discussies over de elektriciteitsvoorziening.

 

Bijlagen

Advies over voorzieningszekerheid (PDF - 173.96 KB)