Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Autoschadebedrijf Cees Sikkema

De heer Sikkema, eigenaar van Autoschadebedrijf De Fok, heeft een klacht ingediend bij de NMa tegen een achtal samenwerkende autodealerbedrijven en autoschadeherstelbedrijf De Lange. De klacht richt zich op het feit dat genoemde bedrijven hetzelfde tarief in rekening zouden brengen aan de afnemers/consumenten. Voorts is klager van mening dat vrijwel de gehele markt wordt afgeschermd voor concurrentie door andere schadeherstelbedrijven. Verder is er volgens klager sprake van misbruik van een economische machtspositie, doordat de handelswijze van de samenwerkende bedrijven erop gericht is hun machtspositie op de markt voor schadeherstelwerkzaamheden aan jonge schadeauto’s uit te breiden en deze markt volledig en op alle niveaus in handen te krijgen. Later voegde Sikkema hieraan een klacht toe tegen een vergelijkbaar samenwerkingsverband. In het besluit op bezwaar is de heer Sikkema kennelijk niet-ontvankelijk verklaard. Bezwaarmaker heeft zijn bezwaar niet tijdig ingediend. De heer Sikkema heeft ons laten weten dat hij is afgegaan op de berichtgeving van zijn (toenmalige) gemachtigde, die een verkeerde datum aangaf als verstrijking van de bezwaartermijn. Een overschrijding van de termijn die is veroorzaakt door een verkeerd advies van de gemachtigde komt voor rekening van de bezwaarmaker.

 

Bijlagen

Besluit op bezwaar in zaak 1108 (PDF - 77.63 KB)