Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontheffingsverzoek Nederlandse Vereniging van Banken

De dg-NMa besluit dat voor de MIV zoals opgenomen in de gewijzigde aanvraag, ontheffing verleend wordt van het verbod van artikel 6, eerste lid, Mw voor een duur van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van ondertekening van dit besluit. Voor de in de gewijzigde aanvraag opgenomen continuïteitsopslag van die wordt gehanteerd bij de berekening van de MIV wordt ontheffing van het verbod van artikel 6, eerste lid, Mw echter geweigerd. Op grond van artikel 21, tweede lid, Mw wordt aan de ontheffing het voorschrift verbonden dat aanvragers de d-g NMa om de twee jaar, voor het eerst uiterlijk op 1 januari 2003, rapporteren omtrent de hoogte van de dan vastgestelde MIV. Deze rapportages dienen de berekeningen van de genormeerde kostprijzen per transactie van de deelnemers die een landelijk gespreid eigen netwerk inbrengen in de samenwerking, en de daarop betrekking hebbende accountantsverklaringen te bevatten.

 

Bijlagen

Besluit in zaak 84 (PDF - 602.22 KB)