Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Advies ontheffing art. 15 E-wet, FloraHolland, De Kleef en GTI

Op grond van artikel 15 van de Elektriciteitswet 1998 kan de Minister van Economische Zaken een ontheffing verlenen van de plicht een netbeheerder aan te wijzen. Deze ontheffing kan worden verleend aan een rechtspersoon die een recht van gebruik heeft van een net waarop een beperkt aantal natuurlijke personen of rechtspersonen is aangesloten. De Minister verzoekt de directeur van de Dienst uitvoering en toezicht Energie om advies uit te brengen over deze aanvragen.

 

Bijlagen

Artikel 15 advies FloraHolland Naaldwijk (PDF - 86.99 KB) Artikel 15 advies FloraHolland Rijnsburg (PDF - 87.07 KB) Artikel 15 advies De Kleef (PDF - 85.33 KB) Artikel 15 advies GTI Energy Solutions (PDF - 92.64 KB)