Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Informatie- & consultatiedoc. Regeling Uitgespaarde Netverliezen

Ten behoeve van deze consultatiebijeenkomst is door DTe een Informatie- en consultatiedocument Regeling Uitgespaarde Netverliezen opgesteld met daarin een voorstel voor invulling van de RUN. Tijdens de consultatiebijeenkomst worden belanghebbende partijen in staat gesteld om te reageren op dit voorstel van DTe. De RUN zal in de TarievenCode worden opgenomen en met ingang van 1 januari 2006 in werking treden.

Indien u aanwezig wilt zijn bij de genoemde consultatiebijeenkomst, dan kunt u zich tot uiterlijk maandag 22 november 2004 aanmelden via het secretariaat Regulering van DTe: mevrouw A.R. Poeran, bereikbaar onder telefoonnummer 070 – 330 1362 of mevrouw C. Bishesar, bereikbaar onder telefoonnummer 070 – 330 1915. Indien u spreektijd wenst tijdens de bijeenkomt dan wordt u verzocht dit aan te geven.

Ook is het mogelijk om schriftelijk te reageren op het consultatiedocument. Dit kan tot uiterlijk vrijdag 3 december 2004. Schriftelijke reacties op het consultatiedocument kunt u sturen aan: Dienst uitvoering en toezicht Energie, postbus 16326, 2500 BH te Den Haag. Het is ook mogelijk elektronisch een reactie te sturen. In uw schriftelijke reactie graag refereren aan: 'regeling uitgespaarde netverliezen (kenmerk: 101726)'.

Download hieronder het document.

 

Bijlagen

Informatie- en consultatiedocument Regeling Uitgespaarde Netverliezen (PDF - 165.13 KB)