Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

UHT Splitsingswet

Op 17 maart 2005 bracht DTe een advies uit aan de Minister van Economische Zaken over de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de Splitsingswet. Dit advies heeft een rol gespeeld in de verdere uitwerking van het concept wetsvoortel, dat in de laatste week van augustus door de Minister Raad is aangenomen. In de uitvoerings- en handhavingstoets komt DTe onder meer tot de conclusie dat haar eerdere advies (december 2004) over het verplichte takenpakket van netbeheerders in hoofdzaak is overgenomen, zodat in de toekomst sprake zal zijn van echte zelfstandige netbeheerders. Met veel andere opmerkingen en aanbevelingen in de uitvoerings- en handhavingstoest heeft de Minister rekening gehouden.