Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

DTe publiceert 'Prioriteiten Marktwerking Groothandelsmarkt Gas'

In maart 2005 heeft de Directie Toezicht Energie (DTe) van de NMa het informatie- en Consultatiedocument 'Onderzoek Marktwerking Groothandelsmarkt Gas' met betrekking tot het jaar 2004 gepubliceerd. DTe heeft in dit Consultatiedocument geconstateerd dat de Nederlandse groothandelsmarkt voor gas niet goed functioneert en een aantal knelpunten kent:

· Een hoge concentratiegraad aan de aanbodzijde van de markt;

· onvoldoende mogelijkheden om te handelen en gas in te kopen;

· onvoldoende beschikbaarheid van marktinformatie en;

· inefficiënte marktregels.

In het document 'Prioriteiten Marktwerking Groothandelsmarkt Gas' geeft DTe, mede als vervolg op het Consultatiedocument, aan welke prioriteiten zij voor de jaren 2006 en 2007 ziet en welke acties zij onderneemt om de geconstateerde knelpunten aan te pakken.

 

Bijlagen

Rapport Prioriteiten Marktwerking Groothandelsmarkt Gas (PDF - 255.65 KB)