Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Informatie- en Consultatiedocument regulering en ontheffing LNG

Verschillende partijen in Nederland hebben aangegeven plannen te ontwikkelen om op korte termijn te investeren in gasinfrastructuur in Nederland in de vorm van ontwikkeling van LNG-terminals voor de import van gas. De basisprincipes van het gereguleerde regime worden door het Ministerie van Economische Zaken (EZ) ontwikkeld in de vorm van een Ministeriƫle Regeling (MR).

De Gaswet biedt de mogelijkheid om voor deze LNG-terminals ontheffing van gereguleerde derdentoegang te verlenen. Om in aanmerking te komen voor ontheffing, dienen deze projecten aan een aantal in de wet genoemde voorwaarden te voldoen. Bij een aanvraag tot ontheffing brengt Directie Toezicht Energie (DTe) een advies uit aan de Minister of aan deze voorwaarden is voldaan. De Minister beslist over het ontheffingsverzoek.

Het is van belang dat het beleid van EZ en de uitvoering door DTe goed op elkaar zijn afgestemd. Met behulp van dit document wordt geconsulteerd om de verschillende elementen van LNG-regulering die EZ en DTE van belang achten, extra uit te lichten en meer informatie daarover te verkrijgen van marktpartijen. Tevens wordt een voorstel gedaan voor een beoordelingskader voor ontheffingen op deze regulering.

 

Bijlagen

Informatie- en Consultatiedocument (PDF - 703.79 KB)