Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Energiekamer informeert over voorgenomen consultatie tariefherinrichting GTS 2011

GTS heeft aangegeven om met ingang van 2011 een herinrichting van de transport(gerelateerde) tarieven door te willen voeren. De Energiekamer verwacht dat een dergelijke herinrichting financiële gevolgen kan hebben voor partijen, zowel in positieve als negatieve zin. Door de complexiteit van de voorgenomen herinrichting en de korte periode die de Raad normaliter heeft om te beslissen op het tariefvoorstel van GTS, kan een zorgvuldige en tijdige besluitvorming in de knel komen. De Energiekamer heeft daarom het voornemen om in het voorjaar van 2010 een consultatie te organiseren op basis van een door GTS in te dienen concept-tariefvoorstel. De uitkomsten van een dergelijke consultatie zouden de Energiekamer in staat stellen om op een zo vroeg mogelijk tijdstip de voorgenomen tariefherinrichting op al zijn merites te kunnen beoordelen. De consultatie zou plaatsvinden naast het reguliere tariefproces. Om eenieder zo goed en volledig mogelijk te informeren zij verwezen naar onderstaande brief aan representatieve organisaties.

 

Bijlagen

Brief Consultatie tariefherinrichtng GTS 2011 (PDF - 123.69 KB) Translation letter regarding consultation on tariff reorganization GTS 2011 (PDF - 67.1 KB)