Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Reacties consultatie NMa Agenda 2010-2011

De NMa publiceert jaarlijks de reacties op het consultatiedocument voor de NMa Agenda. Deze reacties stellen de NMa in staat om, daar waar mogelijk, in te spelen op verwachtingen en wensen in de samenleving. Gezien de inhoud en omvang is het niet mogelijk alle reacties in de NMa Agenda te verwerken.

Uiteraard worden veel punten binnen de NMa wel gebruikt om het toezicht en onderzoek verder aan te scherpen. De NMa wil dan ook alle respondenten bedanken voor de moeite die zij hebben genomen om te reageren op het consultatiedocument.

Leeswijzer
De reacties op de concept-NMa Agenda 2010-2011 die u hieronder aantreft, komen geheel voor rekening van de respondenten. De NMa kan voor de inhoud ervan geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden.

De definitieve agenda verschijnt in januari en geeft op hoofdlijnen inzicht in de plannen van de NMa voor 2010-2011.

 

Bijlagen

AFM - 2 (PDF - 64.48 KB) Algemene Energieraad (PDF - 67.61 KB) Boaborea (PDF - 119.24 KB) CBP (PDF - 126.43 KB) CBS (PDF - 90.06 KB) Consumentenautoriteit - 2 (PDF - 95.47 KB) Consumentenbond - 2 (PDF - 339.17 KB) CPB (PDF - 81.96 KB) CVZ - 2 (PDF - 57.39 KB) Detailhandel Nederland (PDF - 1.74 MB) ENECO (PDF - 90.74 KB) EnergieNed (PDF - 184 KB) Europese Commissie - Neelie Kroes (PDF - 146.62 KB) Institute of Social Studies (PDF - 57.09 KB) Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (PDF - 62.21 KB) KPN (PDF - 228.36 KB) Liander N.V. (PDF - 94.42 KB) Ministerie van Financiƫn (PDF - 51.23 KB) Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (PDF - 67.9 KB) Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (PDF - 79.47 KB) Nationale Ombudsman (PDF - 69.11 KB) Nederlandse Spoorwegen (PDF - 213.6 KB) NUON (PDF - 73.23 KB) OPTA - 2 (PDF - 112.97 KB) Paepon (PDF - 138.52 KB) Railion (PDF - 73.55 KB) Teus van Eck - energie en milieu (PDF - 108.38 KB) Twynstra Gudde (PDF - 104.16 KB) Vereniging voor Marktwerking in Energie (PDF - 126.06 KB) VNO-NCW en MKB (PDF - 182.68 KB) Wetenschappelijk Instituut voor het CDA (PDF - 88.75 KB) Zorgverzekeraars Nederland - 2 (PDF - 69.88 KB)