Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Consultatieronde Richtsnoeren voor de zorgsector

De Richtsnoeren zijn een uitwerking van de Mededingingswet en Europese wetgeving en bieden een handvat voor de toepassing van de Mededingingswet op verschillende soorten overeenkomsten en gedragingen in de zorgsector. De NMa houdt de Richtsnoeren, die ze sinds december 2007 gebruikt, tegen het licht om beter aan te sluiten op de actuele vragen en onduidelijkheden in de sector.

Reacties moeten voor 1 september 2009 bij de NMa binnen zijn.

Uw bijdrage kunt u, onder vermelding van 'consultatie Richtsnoeren voor de zorgsector', sturen naar:

Nederlandse Mededingingsautoriteit
t.a.v. Directie Mededinging, cluster Zorg
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

 

Bijlagen

Consultatievragen en toelichting Richtsnoeren Zorg (PDF - 62.6 KB) Richtsnoeren voor de zorgsector - 2 (PDF - 854.69 KB)