Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Monitor Financiële Sector 2003

De Nederlandse betaalmarkt typeert zich door een hoge concentratiegraad en aanzienlijke toetredingsdrempels, zoals de hoge overstapkosten voor klanten, waardoor het voor nieuwkomers moeilijk is om klanten van andere banken te winnen.

Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat de structuur van de schadeverzekeringsmarkt als geheel de concurrentie belemmert. Uitzondering hierop vormen echter bijvoorbeeld de markten voor rechtsbijstand en exportkredietverzekeringen. Kenmerkend voor deze markten is de middelmatige tot hoge concentratiegraad. Daarnaast blijken de toetredings- en overstapdrempels hoog te zijn, aangezien voor toetreding tot deze markten zeer specifieke kennis wordt vereist.

Jaarlijks zal de NMa haar visie geven op de concurrentie in de financiële sector door middel van de publicatie van de Monitor.

 

Bijlagen

Monitor Financiële Sector 2003 (PDF - 325.16 KB)