Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Consultatiedocument - Het Intermediaire Distributiekanaal

Door middel van een consultatie wil de NMa de voorlopige conclusies van dit onderzoek met de markt delen en de markt de mogelijkheid te geven hierop te reageren. Naar aanleiding van de reacties en bijdragen van marktpartijen wil de NMa komen tot een meer definitieve visie op de marktwerking binnen deze sector.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de structuurkenmerken van de markt voor assurantiebemiddeling niet wijzen op een hoog risico op overtredingen van de Mededingingswet. Anderzijds lijkt er op grond van de voorlopige analyse wel sprake te zijn van gebrekkige concurrentie in de zin van inefficiƫnte marktuitkomsten. De gebrekkige concurrentie lijkt het gevolg te zijn van de sterke prikkels die verzekeraars aan tussenpersonen geven (onder meer door de beloningsstructuur, financieringen en productieverplichtingen) gecombineerd met onvoldoende prikkels vanuit de consument door middel zoek- en switchgedrag. Het gebrekkige zoek- en switchgedrag van de consument kan mede het gevolg zijn van de intransparante informatie over de beloning van tussenpersonen en de banden met verzekeraars. Gebrekkige concurrentie binnen het intermediaire distributiekanaal kan leiden tot niet-objectieve advisering.

De NMa nodigt u uit uw reactie voor 1 februari 2005 per e-mail te sturen. Ook bij eventuele vragen kunt u gebruik maken van dit e-mailadres. U bent uiteraard geheel vrij in de beantwoording van de vragen. U wordt wel verzocht om uw antwoorden zo goed mogelijk te onderbouwen en zoveel mogelijk van feitelijke informatie, bronvermelding en concrete voorbeelden te voorzien.

De concurrentie in de markt van assurantietussenpersonen verloopt niet optimaal. Dit is de voorlopige conclusie van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) in haar consultatiedocument over het verkoopkanaal voor verzekeringsproducten.

 

Bijlagen

Consultatiedocument Het intermediaire distributiekanaal (PDF - 735.99 KB)