Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Advies aan EZ: Samenwerking in het kader van 'Intensivering van betalen via nieuwe media'

Naar aanleiding van deze verkenning is op 9 maart jl. het eindrapport van EZ gepresenteerd met daarin een aantal mogelijk te ontwikkelen betaalinstrumenten en samenwerkingsvormen. Op verzoek heeft de NMa ten aanzien van de in het rapport opgenomen opties en een aantal door EZ voorgelegde vragen een advies uitgebracht, waarin wordt aangegeven in hoeverre samenwerking tussen (potentiële) concurrenten toegestaan is in het kader van de Mededingingswet. Dit advies is op 9 maart jl. samen met het eindrapport aan alle betrokken partijen verstrekt.

 

Bijlagen

Advies aan EZ: Samenwerking in het kader van "Intensivering van betalen via nieuwe media" (PDF - 150.29 KB)