Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Rekening courantkredietverlening aan MKB

De NMa is in 2007 een onderzoek gestart naar een mogelijke overtreding van de Mededingingswet op de markt voor het verlenen van rc-kredieten aan MKB-ondernemingen. Zij had het vermoeden dat er een overeenkomst was tussen banken met betrekking tot de hoogte van de rentetarieven voor rekeningcourantkredieten. Van een overtreding van de Mededingingswet is niet gebleken. De NMa constateert op grond van een analyse van de marktstructuur en het marktgedrag wel dat sprake is van niet-optimale marktwerking.

 

Bijlagen

Rekening-courantkredietverlening aan MKB (PDF - 330.05 KB)