Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Onderzoek naar anticipatie op concentratiecontrole

Uit het onderzoek blijkt dat bijna 20 procent van de fusieplannen van ondernemers niet of in gewijzigde vorm doorgang vindt, omdat bedrijven en hun adviseurs bij de uitwerking ervan vooruitlopen op de verwachte reactie van de NMa.

Gedurende het onderzoek werd een vijftiental mededingingsadvocaten van diverse kantoren door adviesbureau Twynstra Gudde geïnterviewd. De advocaten gaven aan de transparantie en voorspelbaarheid van de NMa-besluiten groot te vinden waardoor zij het verwachte optreden van de NMa goed weten in te schatten.

 

Bijlagen

Onderzoek naar anticipatie op concentratiecontrole, 27 oktober 2005 (PDF - 408.8 KB)