Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Informele zienswijze betreffende de vraag of sprake is van een concentratie (art. 27 Mw)

Op 27 april 2009 is onderstaande informele zienswijze uitgebracht betreffende de vraag of een bepaalde voorgenomen transactie leidt tot een concentratie als bedoeld in artikel 27 van de Mededingingswet. Dat is i.c. niet het geval, omdat de op te richten onderneming niet zelfstandig op de markt actief zal zijn.

 

Bijlagen

Informele zienswijze betreffende de vraag of sprake is van een concentratie (art. 27 Mw) (PDF - 74.67 KB)