Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Informele zienswijze betreffende voorgenomen werkwijze unie van producentenorganisaties

18-06-2009

Op 20 mei 2009 is onderstaande informele zienswijze uitgebracht betreffende de vraag of de voorgenomen werkwijze van de unie van producentenorganisaties, genaamd Coöperatie Kompany U.A., verenigbaar is met het mededingingsrecht. De NMa heeft geoordeeld dat zij niet aan het verzoek om inhoudelijk beoordeling van deze vraag tegemoet kan komen.