Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit ontheffing kartelverbod uitvoeringsplan Stichting Metalelektro Recycling

NMa wijst ontheffing collectieve inzamel- en verwijderingssystemen van de Stichting Metalelektro Recycling toe.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot gedeeltelijke toewijzing en gedeeltelijke afwijzing van een aanvraag om ontheffing als bedoeld in artikel 17 van de Mededingingswet door Stichting Metalelektro Recycling inz. Verwijderingsstructuur naai-, brei-, borduur- en lockmachines.

De aanvraag om ontheffing met betrekking tot het contracteren van
inzamelaars en verwerkers door de Stichting Metalelektro Recycling wordt
afgewezen, aangezien het verbod van artikel 6, eerste lid, van de
Mededingingswet niet van toepassing is.

De aanvraag om ontheffing met betrekking tot het via verwijderingsbijdragen
gefinancierde collectieve inzamel- en verwijderingssystemen van de Stichting
Metalelektro Recycling wordt, behoudens het hieronder bepaalde,
toegewezen.

 

Bijlagen

Besluit ontheffing kartelverbod uitvoeringsplan Stichting Metalelektro Recycling (PDF - 110.65 KB)