Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Informele zienswijze over het in dienst nemen van een deel van de medewerkers van andere ondernemingen

Het in dienst nemen van een aanzienlijk deel van de medewerkers van onderdelen van andere organisaties door [X] (zonder dat sprake is van een overeenkomst daartoe tussen de betreffende organisaties en [X]) vormt geen concentratie in de zin van artikel 27 Mw. De medewerkers vormen niet het geheel of een deel van een onderneming en dus een bedrijf dat op de markt aanwezig is en waaraan duidelijk een marktomzet kan worden toegewezen. Bovendien gaan er geen overeenkomsten over naar [X], op basis waarvan omzet wordt/kan worden gegenereerd.

 

Bijlagen

informele zienswijze geanonimiseerd (PDF - 64.33 KB)