Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Informele zienswijze Freshpoint - Van der Valk - Horecamaxx

Met inachtneming van het bovenstaande concludeert de NMa dat:

  1. sprake is van het tot stand brengen van een gemeenschappelijke onderneming als bedoeld in artikel 27, tweede lid, van de Mededingingswet; en

  2. voor de berekening van de betrokken omzet rekening gehouden dient te worden met de omzetten als bedoeld in artikel 30, derde lid, van de Mededingingswet.

De NMa wijst erop dat de hier geschetste zienswijze een informeel karakter heeft. De zienswijze bindt de Raad van Bestuur van de NMa niet en het staat hem te allen tijde vrij anders te oordelen.

 

Bijlagen

Informele zienswijze Freshpoint - Van der Valk - Horecamaxx (PDF - 71.49 KB)