Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Informele zienswijze betreffende concentratietoezicht: het verkrijgen van zeggenschap

Op 13 december 2010 is onderstaande informele zienswijze afgegeven betreffende het verkrijgen van zeggenschap in de zin van artikel 27 Mw. Situatie: Vennootschap X verkrijgt 49% van de aandelen in een nog nieuw op te richten vennootschap (hierna: 'C'). Vennootschap X zal, naast het aandelenbezit, een financiering verlenen aan C, waarbij haar stemrechten in totaal beneden de 50% blijven. Tevens zal vennootschap X een optie krijgen om aandelen te converteren in een zodanig aantal aandelen dat vennootschap X na conversie in totaal 60% van het kapitaal van C verschaft. De NMa komt tot de conclusie dat het in onderhavige geval niet zal leiden tot zeggenschap van vennootschap X in C in de zin van artikel 27 van de Mededingingswet.

 

Bijlagen

Informele zienswijze betreffende concentratietoezicht betreffende het verkrijgen van zeggenschap (PDF - 96.43 KB)