Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa constateert prijsstijging heupoperaties na ziekenhuisfusies

Bij zes van de 12 onderzochte ziekenhuizen blijken de prijzen voor heupoperaties na een door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) goedgekeurde fusie flink gestegen te zijn. Bij drie ziekenhuizen zijn de prijzen voor dezelfde operaties flink gedaald, aldus de NMa in een studie. Het feit dat het onderzoek prijsstijgingen aantoont voor heupoperaties, betekent niet dat dit ook geldt voor andere operaties en andere ziekenhuisfusies.

Volgens de NMa zijn er verschillende mogelijke verklaringen voor de prijsstijgingen, “en de NMa wil met aanvullend onderzoek te weten komen welke verklaringen van toepassing zijn,” aldus Henk Don, bestuurslid van de NMa. “Is bijvoorbeeld de kwaliteit verbeterd waardoor een ziekenhuis een hogere prijs in rekening brengt? Compenseert het ziekenhuis hogere prijzen voor heupoperaties in de contracten met verzekeraars met lagere prijzen van andere behandelingen? Hebben de gefuseerde ziekenhuizen een (sterkere) machtspositie gekregen en konden zij daardoor de prijzen verhogen? Een andere mogelijke verklaring is dat ziekenhuizen, doordat ze na de fusie groter zijn, minder efficiënt blijken te zijn.”

Uit de studie blijkt dat verzekeraars, in tegenstelling tot wat de NMa had verwacht, patiënten voor heupoperaties in de onderzochte periode (2005-2010) niet naar andere ziekenhuizen hebben gestuurd vanwege een prijsstijging. Ook is niet duidelijk of de kwaliteit van een ingreep wordt beïnvloed door een fusie en of het kwaliteitsaspect een rol speelt bij de keuze van patiënten voor een ziekenhuis. “Daar willen we nader onderzoek naar doen want dergelijke inzichten zijn goed bruikbaar bij de beoordeling van toekomstige fusies”, stelt Don. Uit de studie blijkt dat een aantal verzekeraars in hun onderhandelingen met verschillende gefuseerde ziekenhuizen wel een lagere prijs hebben weten af te dwingen, ook waar de gemiddelde prijs opliep. Sinds 2010 zijn zorgverzekeraars intensiever gaan onderhandelen met ziekenhuizen.

De NMa heeft voor de tweede keer onderzocht wat het prijseffect is van een ziekenhuisfusie op heupoperaties. In 2009 is het onderzoek uitgevoerd voor twee ziekenhuizen. Het onderzoek is verbreed naar alle ziekenhuisfusies die de NMa sinds 2004 beoordeeld heeft en is gepubliceerd in het tijdschrift De Economist. De studie vergelijkt de prijzen van reguliere heupoperaties die vrij onderhandelbaar zijn. Eerst is gekeken naar de prijs vóór de fusie, dan naar de prijs die na  de fusie werd berekend, afgezet tegen de gemiddelde prijs voor deze ingreep in Nederlandse ziekenhuizen.