Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa benadrukt belang openbare aanbestedingen bij co-assurantie

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) wijst gemeenten op het belang van openbare aanbestedingsprocedures bij het afsluiten van co-assurantie-verzekeringen. Co-assurantie is een vorm van verzekeren waarbij meerdere verzekeraars ieder een deel van een risico dekken.

Bij een niet openbare aanbesteding wordt slechts een beperkt aantal verzekeraars uitgenodigd wat niet perse leidt tot een lage premie tegen gunstige voorwaarden. Dit is een van de belangrijkste resultaten uit de studie naar co-assurantie dat Tilburg Law & Economics Center (TILEC) in opdracht van de NMa heeft uitgevoerd. Circa 40 procent van zakelijke verzekeringen, met name brandverzekeringen voor gebouwen, wordt in co-assurantie afgesloten.

Een andere aanbeveling aan afnemers is, als men ervoor kiest om de aanbesteding te laten uitvoeren door een makelaar, om de makelaar daar zelf voor te betalen. In de praktijk blijken veel gemeenten dat reeds te doen. Een beloning door de verzekeraar(s) zelf kan ertoe leiden dat de makelaar niet in het belang van de afnemer handelt.

Het TILEC heeft ook onderzocht of co-assurantie tot kostenvoordelen leidt voor de verzekeraars. Onder bepaalde veronderstellingen is dat inderdaad het geval; aanvullend empirisch onderzoek zou moeten uitwijzen of aan die veronderstellingen in praktijk ook is voldaan.

De NMa-notitie “Co-assurantie voordelig bij concurrentie?” en het TILEC-rapport “Co-assurantie vanuit speltheoretisch perspectief?” zijn te downloaden via deze website.