Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Regulering leidt tot redelijk rendement voor TenneT

TenneT is door de reguleringsmethodiek in staat zijn efficiënte kosten terug te verdienen en een redelijk rendement te behalen. Dat concludeert de Nederlandse Mededingingsautoriteit uit het onderzoek dat de NMa gedaan heeft naar het rendement dat TenneT tot en met 2010 heeft behaald met de uitvoering van zijn gereguleerde transport- en systeemtaken. De NMa gaat in de regulering tot en met 2010 uit van een meerjarig gemiddeld reëel rendement van 5,4 procent. Het feitelijk rendement van TenneT volgens de rekenregels van de NMa bedroeg in 2010 2,5 procent op de gereguleerde taken. Echter, de NMa heeft afgelopen jaar besloten dat TenneT nog recht had op een aanvullende vergoeding voor de operationele kosten van de hoogspanningsnetten over de periode 2008-2010. Als je die vergoeding in de rendementen over deze jaren zou verrekenen kom je op een rendement van 5,1 procent op de gereguleerde taken. Voor 2009 is het feitelijke rendement 2,9 procent en na verrekening 4,9 procent. Gemiddeld komt het rendement na verrekening over 2006 – 2010 op 5,6 procent, waar de NMa uitgaat van 5,4 procent.

2006 2007 2008 2009 2010 Gemiddeld
feitelijk rendement 8,4% 7,6% 5,4% 2,9% 2,5% 4,5%
na verrekening 8,4% 7,6% 4,9% 4,9% 5,1% 5,6%

Commercieel rendement

Door een eenmalige afwaardering van de activa was het commerciële rendement op de gereguleerde taken in 2010 negatief: -3,5 procent. Ook in dit rendement is nog geen rekening gehouden met bovengenoemde verrekening. Verder is er een afwaardering van €134 miljoen opgenomen die het effect is van het besluit van de NMa dat TenneT voor een deel zelf de kosten voor historisch inefficiënte investeringen moet dragen.

Toekomstbestendige regulering

De NMa kijkt zowel naar gerealiseerde rendementen als naar toekomstige rendementen. De NMa voert daarom voor de volgende reguleringsperiode een onderzoek uit naar de toekomstbestendigheid van de regulering. Een belangrijk uitgangspunt blijft dat TenneT in staat moet zijn een redelijk meerjarig rendement te behalen. Daarbij mag het rendement niet te laag zijn omdat TenneT in staat moet zijn noodzakelijke investeringen in Nederland te doen, maar ook niet zo hoog dat afnemers meer betalen dan nodig is.

 

Zie ook