Kruimelpad

Nieuwsbericht

NMa herziet boetes meelfabrikanten

22-03-2012

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) verlaagt in haar besluit op bezwaar de boetes van zeven van de vijftien partijen. De verlaging van de boetes doet niet af aan de ernst van de overtreding, die in bezwaar is bevestigd: het maken van kartelafspraken. Tegen het besluit op bezwaar staat beroep open bij de Rechtbank Rotterdam.

In bezwaar constateerde de NMa dat er onvoldoende bewijs bestond dat VK Mühlen deelnam aan de afspraak om een concurrent af te kopen. Hierdoor is de boete voor VK Mühlen verlaagd tot ruim EUR 1 miljoen (was EUR 2,3 miljoen). Eén meelproducent krijgt een boeteverlaging wegens specifieke omstandigheden. Vijf andere kartellisten krijgen een lagere boete omdat de boete hoger uitviel dan op basis van de boeteregels aangewezen was of wegens hun beperkte rol bij het kartel.

  Oorspronkelijke besluit Besluit op bezwaar

Meneba

€ 9.000.000

€ 9.000.000

Grain Millers

€ 2.868.000

€ 2.868.000

Werhahn

€ 3.992.000

€ 3.992.000

Dossche

€ 22.804.000

€ 22.804.000

Ranks

€ 13.135.000

€ 3.911.000

Benando hoofdelijk aansprakelijk voor boete Ranks ten bedrage van:

€ 13.135.000

€ 2.622.000

Flechtorfer

€ 908.000

€ 454.000

Ceres

€ 12.928.000

€ 12.928.000

Gebr. Engelke

€ 7.705.000

€ 3.492.000

VK Mühlen

€ 2.373.000

€ 1.017.000

Brabomills

€ 4.673.000

€ 4.673.000

Okermühle, Milser Mühle en Saalemühle

€ 392.000

€ 275.000

Krijger

€ 17.000

€ 17.000

  Totaal € 65.981.000

 

De NMa heeft in december 2010 vastgesteld dat vijftien meelproducenten in Nederland, België en Duitsland zich schuldig hebben gemaakt aan kartelvorming. Het kartel had een marktaandeel van ongeveer 90 procent op de Nederlandse meelmarkt waar jaarlijks circa EUR 250 miljoen wordt omgezet.