Kruimelpad

Brochure en uitgave

Jaarverslag NMa 2011

15-03-2012

In dit eerste digitale jaarverslag 2011 presenteert de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) een selectie uit het belangrijkste nieuws van het afgelopen jaar. Het verslag biedt de gebruikelijke informatie, maar het activeert en betrekt de lezer meer dan voorheen. 

Het jaar 2011 was bijzonder voor de NMa omdat het kabinet de voorgenomen fusie aangekondigde met de Onafhankelijke Post en Telecom Autoriteit (OPTA) en de Consumentenautoriteit (CA) per 1 januari 2013. Over minder dan een jaar houdt de NMa op te bestaan en gaat op in de Autoriteit Consument en Markt (ACM). “De ACM zal geschiedenis schrijven als  autoriteit die vanuit drie pijlers opereert: consumentenbescherming, sectorspecifiek toezicht en mededingingstoezicht,” vertelt Chris Fonteijn, huidig voorzitter van de NMa en beoogd voorzitter van de ACM. “De NMa, OPTA en CA bouwen momenteel hard aan de ACM. Fonteijn: “Wij behouden de kracht die de organisaties nu al hebben, terwijl we elkaar versterken met nieuwe kennis en expertise. Mijn ambitie is om ACM meer te laten zijn dan de som der delen.”

De NMa was in 2011 geregeld in het nieuws. Zo heeft de NMa meer duidelijkheid gegeven over de hypotheekmarkt en greep zij in bij kartelvorming op huizenveilingen. Op energiegebied heeft de NMa onder meer de betrouwbaarheid van energievergelijkingsites onderzocht en heeft een energieleverancier aangepakt. De verzekeraar moet een keuze maken welk ziekenhuis voortaan de behandeling mag uitvoeren. Deze boodschap kregen 150 bestuurders van ziekenhuizen en verzekeraars in 2011 mee tijdens een gezamenlijk symposium van de NMa, de NZa  en de Nederlandse vereniging van ziekenhuizen  (NVZ). De NMa organiseerde in het najaar een ‘Ronde Tafel Duurzaamheid’. De NMa gaat samen met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven na hoe de toezichthouder eventuele onduidelijkheden op het gebied van de mededingingsregels weg kan nemen.