Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Instellingswet ACM aangeboden aan Tweede Kamer

EL&I heeft dinsdag 28 februari 2012 het wetsvoorstel Instellingswet ACM aangeboden aan de Tweede Kamer. Door deze wet ziet de Autoriteit Consument en Markt (ACM) officieel het levenslicht.

In het kader van de voorgenomen samenvoeging van de Consumentenautoriteit (CA), Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA), heeft het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt (ACM) opgesteld. Doel van de samenvoeging is het verder vergroten van de effectiviteit en efficiëntie van het markttoezicht, waardoor flexibel en integraal kan worden ingespeeld op nieuwe marktontwikkelingen. Verder zijn volgens EL&I met de samenvoeging besparingen te realiseren. De CA, NMa en OPTA hebben het ministerie op 16 augustus 2011 over deze nieuwe wet geadviseerd in de vorm van een Uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets.

De toezichthouders achten het wetsvoorstel uitvoerbaar, maar vragen aandacht voor de volgende punten:

  • Leg in het wetsvoorstel uit hoe de keuze om de ACM als een klein ZBO te organiseren zich verhoudt tot de onafhankelijkheidseisen uit het Europees recht;
  • Dien het (separate) wetgevingstraject waarin de stroomlijning en vereenvoudiging van procedures van de drie toezichthouders zo snel mogelijk in bij de Tweede Kamer. Alleen dan kunnen de verwachte besparingen worden bereikt;
  • Het voorstel om beleidsregels op reguleringsgebied voor te leggen aan de ministers van EL&I en van Infrastructuur en Milieu (I&M), is volgens de toezichthouders in strijd met de Europese onafhankelijkheidseisen. EL&I heeft dit vervolgens in de Instellingswet gewijzigd. Nu is opgenomen dat de Minister van EL&I of de Minister van I&M besluiten van algemene strekking alleen (achteraf) mogen vernietigen.

Het Ministerie van EL&I heeft op 28 februari 2012 het gewijzigde wetsvoorstel Instellingswet ACM aangeboden aan de Tweede Kamer.