Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa ziet problemen bij fusie tussen snackproducenten

Door de fusie tussen snackproducenten Buitenfood (onder andere Van Dobben en Kwekkeboom) en Ad van Geloven (onder andere Mora) wordt de concurrentie mogelijk belemmerd voor de productie en verkoop van diepvriessnacks. Daarom heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) besloten dat voor deze fusie een vergunning vereist is. Dit betekent dat de NMa diepgaand onderzoek zal doen naar de gevolgen voor de concurrentie.

Buitenfood en Ad van Geloven krijgen door de fusie een groot marktaandeel en daardoor een sterke positie bij de verkoop van diepvriessnacks aan afnemers, zoals de detail- en groothandel, hotels en restaurants. Doordat de twee belangrijkste producenten samen gaan worden de keuzemogelijkheden voor afnemers van diepvriessnacks en uiteindelijk de consument beperkt. Dit zou kunnen leiden tot hogere prijzen, mindere kwaliteit of verminderde keuze. De consument kan daarvan de dupe zijn. Voor de eventuele verlening van een vergunning zal de NMa onder meer nagaan in hoeverre de afnemers, zoals supermarkten en groothandels, in staat zijn tegenwicht te bieden als de gefuseerde partijen de prijzen voor diepvriessnacks blijvend en winstgevend zou verhogen.

De NMa had in december 2011 aan de Europese Commissie gevraagd om deze fusie te mogen beoordelen. De Europese Commissie heeft in januari 2012 ingestemd met het verzoek van de NMa om de voorgenomen fusie wat betreft Nederland verder te onderzoeken. In januari 2012 heeft de Europese Commissie tevens voor de samenvoeging van de Belgische activiteiten van de snackproducenten goedkeuring gegeven.

Fusiecontrole

De NMa beoordeelt bij fusies en overnames of de daadwerkelijke concurrentie significant wordt belemmerd, met name door het ontstaan of versterken van een economische machtspositie. Een dergelijke machtspositie kan nadelige gevolgen hebben voor de prijs, kwaliteit en diversiteit van het aanbod. De NMa kan in dat geval voorwaarden verbinden aan een fusie of een fusie verbieden. Het is verboden een concentratie tot stand te brengen voordat de NMa hierover geoordeeld heeft.