Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa positief over ontwikkelingen in binnenvaart

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) krijgt nog steeds signalen binnen dat een klein deel van de binnenvaartbranche blijft proberen via prijsafspraken of prijsadviezen de onzekerheid door de crisis tegen te gaan. De toezichthouder waarschuwt dat dit op basis van de Mededingingswet verboden is. Tegelijkertijd prijst de NMa recente initiatieven waardoor schippers beter uit de crisis komen.

Een voorbeeld van zo een initiatief is de "Innovatieschuur", waarmee de verduurzaming van bestaande scheepsmotoren wordt gestimuleerd. Een ander voorbeeld is een ondernemerscursus voor binnenvaartschippers die met behulp van de Nederlandse Vereniging van Banken is opgezet. De NMa staat positief tegenover dergelijke initiatieven omdat deze niet alleen vernieuwend zijn, maar tegelijkertijd de kwaliteit verbeteren zonder concurrentiebeperkend te zijn. De NMa heeft de initiatieven beoordeeld op verzoek van het Transitiecomité Binnenvaart, een samenwerkingsverband van de belangrijkste brancheverenigingen in de binnenvaart.

Uit onderzoek van de NMa is gebleken dat verschillende binnenvaartschippers concludeerden dat zij op basis van Europese regelgeving (Vo 169/2009) een kartel konden vormen. Dit mag niet. De NMa benadrukt dat prijsafspraken of het uit de markt halen van capaciteit niet zijn toegestaan, ook niet bij samenwerkingsvormen die niet meer dan 500.000 ton ladingcapaciteit vertegenwoordigen. De NMa heeft in haar onderzoek geen overtreding geconstateerd, omdat de plannen mislukt zijn. Daarom sluit de NMa het onderzoek naar deze afspraken.

De NMa blijft de binnenvaartmarkt actief volgen. Binnenvaartschippers, verladers, maar ook andere ondernemingen actief in de binnenvaart kunnen via deze website en Consuwijzer.nl. tips en signalen melden over mogelijke overtredingen van de Mededingingswet. Deze signalen ondersteunen de NMa in haar opdracht tot beter werkende markten.