Kruimelpad

NMa bespaart huishouden 36 euro in 2011

Het optreden van de NMa in 2011 heeft de samenleving een besparing opgeleverd van in totaal EUR 265 miljoen. Afgezet tegen de kosten van de NMa (budget 2011: EUR 45,5 miljoen) betekent dit dat de NMa bijna zes keer meer oplevert dan zij de maatschappij kost.

Met het publiceren van deze cijfers legt de NMa verantwoording af aan de maatschappij. Op verzoek van de NMa heeft het Centraal Planbureau (CPB) de berekeningen getoetst .

“Per huishouden is dit een besparing van EUR 36. Dit bedrag komt voort uit het brede scala aan zaken die wij jaarlijks oppakken zoals oneerlijke concurrentie door handelaren op executieveilingen, het openbreken van de gasmarkt, de regulering van de energienetbeheerders en het beoordelen van fusies en overnames om oneerlijke concurrentie te voorkomen. Het zijn zaken die direct raken aan de belangen van consumenten”, licht Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter van de NMa, de cijfers toe. “Ik verwacht in dat opzicht veel van de nieuw te vormen toezichthouder, de Autoriteit Consument en Markt (ACM), waarin wij via een gecombineerde aanpak van NMa, OPTA en CA de belangen van de consument nog beter kunnen beschermen.” Gelet op de aanstaande samenvoeging is besloten de Agenda 2010-2011 met een jaar te verlengen met als focus de zorg, de financiële en zakelijke dienstverlening, de verwerkende industrie en de sector transport. Uiteraard houdt de NMa ook sectorspecifiek toezicht op de energie- en vervoersectoren. Komend voorjaar raadplegen de drie toezichthouders de samenleving om in 2013, als ACM een feit is, de eerste toezichtsagenda van de ACM te publiceren.

Cijfers 2011

Het jaarbericht 2011 geeft een overzicht van zaken die voortkomen uit de aandachtsgebieden van de NMa-Agenda 2010-2011. Uit de cijfermatige bijlage blijkt dat de NMa in 2011 in negen zaken boetes heeft opgelegd voor EUR 50,1 miljoen waaronder twee persoonlijke boetes. Er zijn 18 onderzoeken afgerond naar vermoedens van een overtreding van de Mededingingswet, waarvan 10 uitmondden in een rapport. Er zijn 6 zaken gestopt wegens onvoldoende bewijs en 2 zaken zijn afgedaan met een ander instrument dan een rapport omdat partijen, bijvoorbeeld, hun procedures en/of regels in lijn hebben gebracht met de Mededingingswet. Bij de NMa zijn 98 concentraties gemeld (fusies, overnames en joint ventures). Daarvan zijn er acht ingetrokken. De NMa heeft in 87 concentraties een besluit genomen en bij vijf concentraties vergunningen geëist om nader onderzoek te kunnen doen naar de gevolgen ervan. De NMa heeft vijf onderzoeken lopen op basis van de Spoorwegwet. Zij heeft daarnaast onder meer de loodsgeldtarieven voor 2012 vastgesteld. De NMa heeft 87 energiebesluiten genomen (methode,- uitvoerings, -en handhavingsbesluiten) en onder meer 20 energiegeschillen beslecht.

Consuwijzer, het gezamenlijke voorlichtingsloket voor consumenten van OPTA, de Consumentenautoriteit en de NMa, behandelde in 2011 meer dan 85.000 signalen. Ongeveer 14.000 vragen en meldingen gingen over het NMa werkveld (mededinging, energie en vervoer). De NMa Informatie- en Tiplijn behandelde 2900 vragen, meldingen en tips van bedrijven.

Het NMa-jaarverslag wordt in maart 2012 gepubliceerd.