Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa: vervoerbedrijven HTM en Qbuzz mogen samenwerken

Het Haagse vervoerbedrijf HTM mag van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) samenwerken met Qbuzz. HTM en Qbuzz kunnen via de nieuw op te richten onderneming HTM Buzz meedoen met de aanbesteding van het busvervoer in Den Haag voor de periode 2012-2017. Na onderzoek concludeert de NMa dat er genoeg concurrentie overblijft bij deze aanbesteding.

De NMa heeft onder andere gekeken of HTM en Qbuzz  voor het busvervoer in Den Haag elkaars grootste concurrenten en de grootste kanshebbers zijn. Als dit het geval is, dan kan het samengaan leiden tot een minder scherp gezamenlijk bod. Dit kan hogere tarieven van het busvervoer tot gevolg hebben. Omdat Qbuzz nog niet actief is in Den Haag heeft zij geen voordelen ten opzichte van concurrenten zoals  Arriva en Connexxion/Veolia. HTM en Qbuzz zijn daarom niet elkaars grootste concurrenten. Er is bij deze aanbesteding genoeg concurrentie om ervoor te zorgen dat aanbiedingen scherp blijven.

De situatie in Den Haag verschilt van de aanbesteding van het busvervoer in Rotterdam, waar Qbuzz wilde samenwerken met RET. In Rotterdam voert Qbuzz, net als RET, nu al een deel van het busvervoer uit. De NMa wilde voorafgaand aan een definitief oordeel, nader onderzoek doen naar de concurrentieposities van Qbuzz en RET bij de aanbesteding in Rotterdam. Omdat RET en Qbuzz de concentratiemelding hebben ingetrokken, heeft de NMa dit niet onderzocht.

De NMa beoordeelt bij concentraties of de daadwerkelijke concurrentie significant wordt belemmerd, met name door het ontstaan of versterken van een economische machtspositie. Een dergelijke machtspositie kan nadelige gevolgen hebben voor de prijs, kwaliteit en diversiteit van het aanbod. Het onderzoeksproces in concentratiezaken is opgedeeld in twee fasen. In de eerste korte onderzoeksfase wordt getoetst of de concentratie tot concurrentieproblemen kan leiden. Naar aanleiding hiervan kan de NMa besluiten om een zogeheten ‘tweede fase’ onderzoek te doen om de mogelijke problemen nader te onderzoeken.

 

Meer in deze zaak