Kruimelpad

NMa: studie geeft inzicht in concurrentierisico’s vastgoedfinanciering

Het risico op kartelvorming binnen de markt voor vastgoedfinancieringen is groter geworden doordat het aantal spelers beperkt is en de laatste jaren zelfs is afgenomen, zo blijkt uit een studie  die SEO Economisch Onderzoek heeft uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Het beperkt aantal spelers (hoge concentratie) dat vastgoedfinancieringen aanbiedt en het gebrek aan kleinere aanbieders en toetreders tot deze markt, zorgt ervoor dat de NMa de ontwikkelingen in deze sector nauwgezet gaat volgen. Hierbij heeft de NMa vooral aandacht voor herfinancieringen en syndicaatsleningen, omdat voor deze gebieden SEO een verhoogd risico voor de concurrentie signaleert.

“Daarom roep ik iedereen op mogelijke overtredingen van de Mededingingswet bij ons te melden, met name ondernemingen die onlangs een vastgoedfinanciering hebben afgesloten via een syndicaatslening of die betrokken waren bij een herfinanciering. Waar nodig zal de NMa optreden”, licht Don de resultaten van de studie verder toe.

Uit de studie blijkt verder dat de afnemers van krediet voor vastgoed geen grote kennisachterstand hebben ten opzichte van de aanbieders. Ook was er in economisch betere tijden meer concurrentie van buitenlandse aanbieders.

De resultaten van het onderzoek naar de mate van concurrentie en mogelijke mededingingsrechtelijke risico’s bij leningen voor vastgoed in de periode 2005-2009 zijn gebaseerd op gegevens verzameld via openbare bronnen en interviews in de eerste helft van 2011. Opdrachtgever van het onderzoek is de Monitor Financiële Sector (MFS), een onderzoeksteam binnen de NMa dat economisch onderzoek doet naar concurrentie in de financiële sector. De MFS heeft op basis van de sectorstudie van SEO een notitie geschreven waarin de uitkomsten worden samengevat en de visie van de NMa op de studie wordt beschreven.

De NMa hecht veel waarde aan signalen, bij voorkeur onderbouwd met documenten, die zij krijgt van consumenten en ondernemingen over mogelijke overtredingen van de Mededingingswet. Met deze signalen kan de NMa haar kennis van de vastgoedfinancieringssector vergroten en mogelijke overtredingen opsporen. De NMa krijgt jaarlijks zo'n 4000 signalen over mogelijke overtredingen van de Mededingingswet. Ondernemingen kunnen voor meer informatie of om een tip te melden contact opnemen met de Bedrijvenlijn van de NMa, tel. 0800-0231885. Consumenten kunnen hun tip of signaal melden via Consuwijzer.nl, het informatieloket van de NMa, de Onafhankelijke Telecom Autoriteit (OPTA) en de Consumentenautoriteit (CA), tel. 088-0707070.

Ondernemingen die zelf betrokken zijn bij een kartel, kunnen op grond van de clementieregeling van de NMa strafvermindering krijgen. Ook een kartelondersteuner of een betrokken persoon kan een beroep doen op deze clementieregeling. Zie voor meer informatie over de clementieregeling van de NMa: Biecht uw kartel op.

 

Zie ook