Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa stelt vergunningseis voor fusie Limburgse ziekenhuizen

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) concludeert na een eerste onderzoek dat de concurrentie op de markten voor klinische en niet-klinische ziekenhuiszorg mogelijk wordt beperkt wanneer twee ziekenhuizen in zuidelijk Limburg samengaan. Het betreft het Orbis Medisch en Zorgconcern in Sittard-Geleen en het Atrium Medisch Centrum dat zorg biedt in Heerlen, Brunssum en Kerkrade. De toezichthouder heeft daarom besloten dat voor het tot stand brengen van deze fusie een vergunning is vereist. De NMa doet dan nader onderzoek naar de gevolgen voor de concurrentie.

Onderzoek

Op 29 juli hebben partijen hun voornemen tot fuseren bij de NMa gemeld. De NMa heeft een verkennend onderzoek verricht naar de effecten van een mogelijke fusie. In dit onderzoek heeft de NMa ook zienswijzen betrokken van diverse belanghebbenden. De NMa heeft onder meer onderzocht per gemeente voor welke ziekenhuizen patiënten op dit moment kiezen en hoe lang de patiënten moeten reizen om naar de verschillende Limburgse ziekenhuizen te gaan. Uit dit onderzoek blijkt dat er in de gehele provincie Limburg slechts twee ziekenhuizen overblijven die eventueel concurrentiedruk kunnen uitoefenen op de beoogde fusiepartners, te weten het Academisch Ziekenhuis Maastricht en het Laurentius Ziekenhuis te Roermond. Het marktaandeel van het fusieziekenhuis zal zowel op klinische als op niet-klinische ziekenhuiszorg meer dan 50% bedragen. De NMa acht het derhalve aannemelijk dat de concurrentie op de ziekenhuismarkt in het zuidelijke deel van de provincie Limburg significant beperkt kan worden. In een eventuele vergunningsfase zal de NMa ook nader onderzoek doen naar de vraag in hoeverre de twee genoemde ziekenhuizen en ziekenhuizen in België en Duitsland in staat zijn te concurreren met het fusieziekenhuis.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een zienswijze afgegeven in deze zaak. De NZa signaleert twee potentiële nadelen van deze fusie, te weten een mogelijke prijsverhoging van de ziekenhuiszorg en een mogelijke verkleining van de keuzemogelijkheden voor patiënten bij doorverwijzing naar topklinische ziekenhuiszorg in de regio.

Als de instellingen een vergunning aanvragen, moet de NMa binnen 13 weken een beslissing nemen of de concentratie wel of niet wordt toegestaan. De NMa beoordeelt bij fusies en overnames of de daadwerkelijke concurrentie significant wordt belemmerd, met name door het ontstaan of versterken van een economische machtspositie. Een dergelijke machtspositie kan nadelige gevolgen hebben voor de prijs, kwaliteit en diversiteit van het aanbod. De NMa kan in dat geval voorwaarden verbinden aan een fusie of een fusie verbieden.