Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Bedrijfsbezoeken NMa bij Amsterdamse universiteiten

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) bevestigt dat zij deze week bedrijfsbezoeken heeft gebracht bij de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam.
Universiteiten hebben sinds de invoering van de Wet Versterking Besturing in april 2010 de mogelijkheid om de hoogte van het collegegeld zelf te bepalen. De NMa onderzoekt of de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit van Amsterdam de hoogte van het collegegeld voor het volgen van een tweede bachelor en/of master voor alle opleidingen, behalve geneeskunde, hebben afgestemd waardoor de concurrentie om de gunst van de student zou kunnen worden beperkt.

De NMa legt bedrijfsbezoeken af bij een vermoeden van een overtreding van de Mededingingswet zoals afspraken over prijzen en marktverdeling. Doel is om materiaal te verzamelen om te bepalen of daadwerkelijk van een overtreding sprake is. Het feit dat de NMa deze bedrijfsbezoeken brengt, wil nog niet zeggen dat de universiteiten in kwestie zich schuldig hebben gemaakt aan concurrentiebeperkend gedrag en zegt nog niets over de mogelijke uitkomst van het onderzoek.

De procedure van het onderzoek ziet er verder als volgt uit. Als de NMa op basis van het onderzoek tot de conclusie komt dat er sprake is van een redelijk vermoeden van een overtreding van de Mededingingswet, kan de NMa rapport opmaken. Naar aanleiding van het rapport kan men zich zowel schriftelijk als mondeling verdedigen. Na de betrokken partijen gehoord te hebben, beslist de NMa of de overtreding kan worden vastgesteld, en zo ja welke sanctie wordt opgelegd.

De NMa kan nog geen uitspraken doen over de verwachte duur van het onderhavige onderzoek.