Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa verklaart bezwaar Wegener ongegrond en handhaaft boete

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) handhaaft de boetes van in totaal ruim EUR 20 miljoen voor Wegener en vijf personen. De toezichthouder heeft de bezwaren van het uitgeverijconcern en de beboete personen ongegrond verklaard. “Dit betekent dat Wegener de boete dient te betalen en het voorschrift, waarmee de onafhankelijkheid tussen de dagbladen PZC en BN/De Stem in Zeeuws-Vlaanderen wordt gegarandeerd, moet uitvoeren op last van een dwangsom”, zo verklaart Henk Don, lid van de Raad van Bestuur van de NMa.

Anders dan de Bezwaar Adviescommissie (BAC), een adviesorgaan met onafhankelijke leden, is de NMa van mening dat het voorschrift duidelijk is. Wegener heeft steeds geweten wat er van haar wordt verwacht. Daarom kan er volgens de NMa ook geen misverstand bestaan dat de onderlinge onafhankelijkheid van de PZC en de BN/De Stem in Zeeuws-Vlaanderen gegarandeerd moest worden. Hierdoor was het dus ook niet toegestaan de (regio)redacties van deze twee concurrerende dagbladen samen te voegen en een gezamenlijk commercieel beleid te laten voeren. De NMa ziet daarom geen aanleiding de boetes te matigen.

Tegen het besluit op bezwaar is beroep mogelijk bij de Rechtbank Rotterdam en daarna eventueel hoger beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Wat vooraf ging
Wegener, die in 2000 al de eigenaar was van de PZC (Provinciale Zeeuwse Courant), is door de overname van VNU Dagbladen ook eigenaar geworden van BN/De Stem. In Zeeuws-Vlaanderen brengt PZC de editie Zeeuws-Vlaanderen uit en BN/De Stem de editie Zeeland uit. Door de overname ontstond een machtspositie in Zeeuws-Vlaanderen doordat beide bladen niet meer met elkaar zouden hoeven te concurreren. Dat kan negatieve gevolgen hebben voor de lezer zoals prijsverhogingen en verschraling van de inhoud van beide kranten. Het voorschrift dat de NMa aan de overname verbond en dat tot op de dag van vandaag geldt, lost deze problemen op.

Een verzoek van Wegener aan de NMa om het voorschrift af te schaffen werd afgelopen juli door de NMa afgewezen. Wegener heeft de NMa er niet van overtuigd dat de marktomstandigheden in Zeeuws-Vlaanderen dusdanig zijn gewijzigd dat het voorschrift niet meer nodig is, of een onevenredige belasting voor Wegener betekent. Als Wegener zich niet houdt aan het voorschrift, dan verbeurt Wegener een dwangsom van EUR 1 miljoen per kwartaal tot een maximum van EUR 20 miljoen.