Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa neemt nieuw tariefbesluit loodsen 2010

De nieuw vastgestelde loodsgeldtarieven voor 2010 heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit iets hoger vastgesteld dan in haar oorspronkelijke besluit. De tariefdaling is nu 1,9 procent  ten opzichte van de tarieven over 2009, terwijl de  NMa eerder een tariefdaling van 2,7 procent had bepaald. Het nieuwe  tarievenbesluit volgt op een uitspraak in december 2010 van het College van Beroep voor het  bedrijfsleven (CBb) over de loodsgeldtarieven 2010. Met deze uitspraak heeft het CBb het oorspronkelijke tariefbesluit vernietigd.

De NMa houdt in het nieuwe tarievenbesluit vast aan haar eerdere oordeel dat in 2010 minder loodsuren nodig waren dan in voorgaande jaren om het scheepvaartaanbod op te kunnen vangen. Daarom stelt de NMa het aantal beschikbaarheidsuren dat in de tarieven wordt verwerkt lager vast dan de Nederlandse Loodsen corporatie (NLc) in haar voorstel. Beschikbaarheidsuren zijn uren dat de registerloods thuis beschikbaar (oproepbaar) is in afwachting van zijn inzet voor een te loodsen schip. “Registerloodsen zijn ondernemers die, net als elke andere ondernemer, ondernemersrisico lopen”, licht Jaap de Keijzer, bestuurslid van de NMa, het besluit toe. “Een teruggang in de vraag hoort daarbij en mag niet zonder meer afgewenteld worden op de afnemers, zoals het voorstel van de NLc impliceert. De registerloodsen hebben een monopoliepositie, er is dus geen sprake van concurrentie die de loodsen disciplineert. Het is daarom onze taak de loodsen scherp te houden en tot transparante en evenwichtige prijzen te komen.”

De NMa kan na aanvullend onderzoek niet vaststellen dat de kosten van de overhead niet zouden voldoen aan de eisen van efficiëntie, productiviteit of kwaliteit. Daarom ziet de NMa af van een korting op de overheadkosten die wel in het eerdere tariefbesluit 2010 was opgenomen. Door de verlaging van het aantal beschikbaarheidschuren en het niet korten op de overheadkosten, stelt de NMa de toegestane kosten € 4.010.999 lager vast dan in het voorstel voor 2010 van de loodsen. De loodsgeldtarieven voor het jaar 2010 zijn daarmee 3,1% lager dan het tariefvoorstel van de NLc.

De NMa stelt jaarlijks de loodsgeldtarieven vast op basis van de Wet Markttoezicht Registerloodsen uit 2008. De NMa beoordeelt daartoe het voorstel dat de NLc halverwege het jaar indient. De NMa mag afwijken van het voorstel als zij meent dat dit voorstel onvoldoende bijdraagt aan het bereiken van de meest efficiënte werkwijze, productiviteit en kwaliteit van de loodsdienstverlening. Op het tarievenbesluit van de NMa staat bezwaar en beroep open.

 

Meer in deze zaak

 

Zie ook