Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa keurt fusie Achmea – De Friesland goed

Na uitgebreid onderzoek in de vergunningsfase heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) haar goedkeuring verleend aan de fusie tussen verzekeraar Achmea en zorgverzekeraar De Friesland.

Uit het onderzoek van de NMa blijkt dat de fusiecombinatie een sterke positie krijgt op de zorginkoopmarkt in Friesland. Echter, door de concurrentiedruk van andere zorgverzekeraars hoeven patiënten/verzekerden in de provincie Friesland niet te vrezen voor een verslechtering van de kwaliteit van het zorgaanbod of van de polisvoorwaarden. Henk Don, waarnemend voorzitter van de Raad van Bestuur van de NMa licht toe: “Als patiënten/verzekerden ontevreden zijn over het zorgaanbod of polisvoorwaarden kunnen zij vrij eenvoudig overstappen naar een concurrerende zorgverzekeraar. Door het risico klanten kwijt te raken aan concurrenten, zal de nieuwe combinatie wel drie keer nadenken voordat zij de kwaliteit van het zorgaanbod of van de polisvoorwaarden laat verslechteren.” Een andere belangrijke overweging is dat verzekeraars veel waarde hechten aan een goed imago bij de verzekerden. Daarom zal een verzekeraar niet gauw aanpassingen doen in het zorgaanbod waar de patiënt/verzekerde nadeel van ondervindt omdat dit negatieve gevolgen kan hebben voor het zorgvuldig opgebouwde imago, aldus de NMa. 

In het eerste fase-besluit (dd 28 december 2010) concludeerde de NMa dat voor deze fusie nader onderzoek nodig was. In de daaropvolgende vergunningsfase heeft de NMa uitgebreid onderzoek gedaan. Bij dit onderzoek zijn ook de zienswijzen van diverse belanghebbenden in het zorgveld betrokken, zoals zorgverzekeraars, zorgaanbieders en collectiviteiten. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) concludeert in haar zienswijze dat de fusie geen negatieve gevolgen zal hebben voor de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van het zorgaanbod in de Provincie Friesland.

De NMa beoordeelt bij fusies en overnames of de daadwerkelijke concurrentie significant wordt belemmerd, met name door het ontstaan of versterken van een economische machtspositie. Een dergelijke machtspositie kan nadelige gevolgen hebben voor de prijs, kwaliteit en diversiteit van het aanbod. Concurrentie is van belang, omdat organisaties hierdoor worden gestimuleerd om zich in te zetten voor meer en betere producten en diensten. Voor consumenten biedt concurrentie de nodige voordelen: concurrentie leidt in het algemeen tot meer keuze (vrijheid), een hogere kwaliteit en lagere prijzen.

Het fusiebesluit wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd op de website van de NMa (www.acm.nl).