Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa-onderzoek: OCCR opereert binnen grenzen Spoorwegwet

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft geen overtreding van de Spoorwegwet vastgesteld door ProRail met het Operationeel Controle Centrum Rail (OCCR). Daarom sluit de NMa haar onderzoek. Jaap de Keijzer, bestuurslid van de NMa, juicht het toe dat de spoorbeheerder en vervoerders samenwerken in het OCCR om calamiteiten en verstoringen op het spoor snel en efficiënt op te lossen. Daar zijn de reizigers en goederenverladers bij gebaat. “Tegelijkertijd moeten alle spoorvervoerders op dezelfde manier behandeld worden. Daar moest het onderzoek duidelijkheid over geven. De NMa heeft geen aanwijzingen gevonden dat er binnen het samenwerkingsverband OCCR ‘gediscrimineerd’ wordt, al blijft de NMa de ontwikkeling van het OCCR nauwlettend in de gaten houden” benadrukt De Keijzer.

In juni 2010 gaf de NMa aan geen bezwaren te zien in het samenwerkingsverband, maar om te voorkomen dat het gelijke speelveld voor spoorwegondernemingen wordt verstoord, formuleerde de toezichthouder vier voorwaarden aan de samenwerking in het OCCR. Deze voorwaarden stonden centraal in het onderzoek naar het OCCR. Uit het onderzoek is gebleken dat ProRail op dit moment voldoet aan de gestelde voorwaarden..